09/12/2021
HomeUlusal Hakemli Kongreler

Ulusal Hakemli Kongreler

                               ULUSAL HAKEMLİ KONGRELER
 •  
OMURTAG M.H, ve AKÖZ A.Y, Ortotrop silindirik kabuklar için sonlu eleman formülasyonu, VII. Ulusal Mekanik Kongresi, 421-430, Antalya 1991
 •  
OMURTAG M.H, ve AKÖZ A.Y, Hiperbolik paraboloid kabukların karışık sonlu eleman formülasyonu, VIII. Ulusal Mekanik Kongresi, 468-477, Antalya 1993
 •  
OMURTAG M.H, ÖZÇELİKÖRS Y, ÖZÜTOK A, ve AKÖZ A.Y, Elastik zemine oturan ince plakların Gâteaux diferansiyeli kullanılarak karışık sonlu eleman formülasyonu, IX. Ulusal Mekanik Kongresi, 2, 502-511, Ürgüp 1995
 •  
OMURTAG M.H, ÖZÜTOK A, ÖZÇELİKÖRS Y, ve AKÖZ A.Y, Elastik zemine oturan ince plakların karışık sonlu eleman yöntemiyle serbest titreşim analizi, IX. Ulusal Mekanik Kongresi, 2, 512-521, Ürgüp 1995
 •  
OMURTAG M.H, Plak ve kabuklarda karışık sonlu eleman metodu ile dinamik analiz, Prof.Dr. Rifat Yarar Sempozyumu-Türkiye Deprem Vakfı, 433-445, İstanbul, Aralık 1997.
 •  
OMURTAG M.H. ve BAŞAR Y, Tabakalı elemanlar ile ince ve kalın kompozit kabukların dinamik analizi, X. Ulusal Mekanik Kongresi, 345-356, İstanbul, (1998).
 •  
OMURTAG M.H. ve ÖNOL R, Ortotrop zemin-plak etkileşiminde gerilme problemlerinin çözümü için dokuz düğüm noktalı karışık SE modellemesi, III. Ulusal Hesaplamalı Mekanik Kongresi, 121-128, İstanbul (1998).
 •  
KADIOĞLU F, ve OMURTAG M.H, Ortotrop plak - ortotrop zemin etkileşimindeki serbest titreşim analizi için karışık SE formülasyonu, III. Ulusal Hesaplamalı Mekanik Kongresi, 81-88, İstanbul, (1998)
 •  
DOĞRUOĞLU A.N, ve OMURTAG M.H, Plak-zemin etkileşiminde pasternak modellemesi ve karışık sonlu eleman yöntemi kullanılarak stabilite analizi, III. Ulusal Hesaplamalı Mekanik Kongresi, 25-32, İstanbul (1998).
 •  
OMURTAG M.H, ve DOĞRUOĞLU A.N, Tabakalı kompozit plak-elastik zemin (iki parametreli) etkileşiminde karışık SEM ile stabilite analizi, XI. Ulusal Mekanik Kongresi, 485-494, Bolu 2000.
 •  
OMURTAG M.H, ve FETTAHOĞLU A, Zeminle etkileşim içindeki ayrık plaklarda Vlasov parametrelerinin belirlenmesi, XIII. Ulusal Mekanik Kongresi, 589-598, Gaziantep-İstanbul, (2004)
 •  
KUTLU A, ve OMURTAG M.H, Keyfi doğrultuda ortotrop Pasternak zeminine oturan Mindlin Plağında Serbest Titreşim Analizi, XVI. Ulusal Mekanik Kongresi, Cilt 2, 847-852, Kayseri 2009.
 •  
AKSOYLAR C, ÖMERCİKOĞLU A, MECİTOĞLU Z, ve OMURTAG M.H, Plakların doğrusal olmayan dinamik davranışının karışık SEM ile analizi, XVI. Ulusal Mekanik Kongresi, Cilt 1, 165-174, Kayseri 2009.
 •  
ÖMERCİKOĞLU A, AKSOYLAR C,  MECİTOĞLU Z, ve OMURTAG M.H, Hibrit katmanlı ince bir kompozit plağın anlık basınç yükü altında dinamik davranışının deneysel ve sayısal incelenmesi, XVI. Ulusal Mekanik Kongresi, Cilt 2, 893-902, Kayseri 2009
 •  
ERATLI N, ÇALIM F.F, ARIBAŞ Ü.N. ve OMURTAG M.H, Konik Viskoelastik Helisin Değişik Parametreler için SE Analizi, XVII. Ulusal Mekanik Kongresi, 324-333, ISBN 978-975-6315-03-3, Elazığ 2011
 •  
AKSOYLAR C, ve OMURTAG M.H,  Fonksiyonel Derecelendirilmiş Plakların Karışık SEM İle Analizi, XVII. Ulusal Mekanik Kongresi, 79-86, ISBN 978-975-6315-03-3, Elazığ 2011
 •  
ARGEŞO H, ERATLI N, DARILMAZ K. ve OMURTAG M.H, Silindirik Helislerin Farklı Viskoelastik Modellemelerinin SE Analizi, XVII. Ulusal Mekanik Kongresi, 112-120, ISBN 978-975-6315-03-3, Elazığ 2011
 •  
KUTLU A, ARIBAŞ Ü.N, KARAYİĞİT H. ve OMURTAG M.H, Ortotrop Pasternak Zeminine Oturan Eliptik Mindlin Plağının Karışık Sonlu Elemanlarla Statik Analizi, XVII. Ulusal Mekanik Kongresi, 481-487, ISBN 978-975-6315-03-3, Elazığ 2011
 •  
KUTLU A ve OMURTAG M.H, Tabakalı kompozit plaklarda büyük çökme probleminin karışık sonlu elemanlarla incelenmesi, XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi, 420-426, Manisa 2013
 •  
KUTLU A ve OMURTAG M.H, Büyük çökme problemi ve plak-zemin etkileşimi için karışık sonlu eleman analizi, XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi, 427-432, ISBN 978-975-561-442-7, Manisa 2013
 •  
ERMİŞ M, ERATLI N ve OMURTAG M.H, İnce ve kalın cidarlı kutu kesitli helislerin karışık SEM ile analizi, XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi, 247-255, ISBN 978-975-561-442-7, Manisa 2013
 •  
KUTLU A, UĞURLU B, OMURTAG M.H ve ERGİN A, Pasternak zeminine yaslanan ve kısmen akışkan ile temas eden Mindlin palğının dinamik davranışı, XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi, 433-442, ISBN 978-975-561-442-7, Manisa 2013
 •  
ERATLI N, ERMİŞ M, ARGEŞO H, KUTLU A ve OMURTAG M.H, Fıçı tipi doğrusal viskoelastik helislerin dinamik davranışı, XIX. Ulusal Mekanik Kongresi, KTÜ, Trabzon, 2015.
 •  
ERMİŞ M, ERATLI N, ARGEŞO H, KUTLU A ve OMURTAG M.H, Konik tipi helislerin farklı yüklemeler altındaki dinamik davranışı, XIX. Ulusal Mekanik Kongresi, KTÜ, Trabzon, 2015.
 •  
KUTLU A, UĞURLU B, ve OMURTAG M.H., Zemin Ve Akışkan İle Etkileşen Plakların Serbest Titreşim Problemi İçin Bir Sınır Eleman-Karışık Sonlu Eleman Çözümü, XIX. Ulusal Mekanik Kongresi, Trabzon, 2015
 •  
ARIBAŞ Ü.N, YILMAZ M ve OMURTAG M.H, Kompozit eğrisel kirişlerin statik ve dinamik analizinde burulma rijitliğinin etkisi, 20. Ulusal Mekanik Kongresi, 05-09 Eylül, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 2017.
 •  
ARIBAŞ Ü.N, ERMİŞ M, KUTLU A, ERATLI N ve OMURTAG M.H, Viskoelastik zemine oturan eğri eksenli kompozit çubukların dinamik analizi, 20. Ulusal Mekanik Kongresi, 05-09 Eylül, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 2017.
 •  
ERMİŞ M, KUTLU A, ERATLI N ve OMURTAG M.H, Viskoelastik eliptik düzlem çubukların dinamik analizi, 20. Ulusal Mekanik Kongresi, 05-09 Eylül, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 2017.
 •  
KUTLU A, UĞURLU B ve OMURTAG M.H, Ortotrop zemine oturan süper eliptik kesitli akışkan tankı ince taban plağının serbest titreşim analizi, 20. Ulusal Mekanik Kongresi, 05-09 Eylül, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 2017.
 •  
ARIBAŞ Ü.N, ERMIŞ M, KUTLU A, ERATLI N ve OMURTAG M.H, Kompozit Eğrisel Kirişlerin Çarpilma Etkisi Gözetilen Gerilme Dağiliminin Karişik Sonlu Elemanlarla Analizi, 21. Ulusal Mekanik Kongresi, 02 - 06 Eylül 2019, Niğde, 303-312, 2019.
 •  
KUTLU A ve OMURTAG M.H, Elastik Zeminle Etkileşen Nispeten Kalin Plağin Karişik Sonlu Elemanlarla Burkulma Analizi, 21. Ulusal Mekanik Kongresi, 02 - 06 Eylül 2019, Niğde, 774-780, 2019.