23/01/2024
HomeDinamik

Dinamik

 

Sayfa Sayısı                       :  405
Çözülmüş Örnek Sayısı   :  123
Problem Sayısı                  :  536
Birsen Yayınevi                 :  3. BASKI © 2011, 2013, 2015

 

HAYATIMIZIN HER ANINDA DİNAMİK OLAYLAR VAR

        Günlük hayatımızda dinamik problemler statik problemlere göre çok daha fazla yer almaktadır. İçinde seyahat ettiğiniz tüm araçlar (araba, uçak, gemi, asansör gibi), işyerindeki hareketli aksamı olan her türlü makine, hareketli yükler altındaki bir asma köprünün küçük titreşimleri, yürürken, koşarken, atlarken yaptığımız hareketler ve saymakla bitmeyecek kadar pek çok olay bünyesinde dinamik olaylar barındırır. O nedenle dinamiği algılamadan mühendislik problemlerinde çözüm aramak aslında ciddi bir eksikliktir. Bu kitap sadece mesleğinizin bir parçası olan dinamik problemleri algılamaya ve bunların mühendislik nosyonu içinde yorumlamayı öğretmekle kalmayacak, aynı zamanda onları çözebilmek için gereksinim duyduğunuz matematikle birlikte size geri planda kıvrak düşünme yeteneği de kazandıracaktır. Kitapta çözülmüş toplam örnek sayısı 123 ve çözülmek üzere konu arkalarında verilmiş problemlerin toplam sayısı da 536 dır. Uluslararası kalitede bu eserin siz yarınlarımız olan gençlerimize kazandırılması konusunda koşulsuz destek veren YOLSU Mühendislik Hizmetleri Ltd. Şti.'ne  teşekkürü bir borç bilirim.