16/01/2024
HomeÇubuk Sonlu Elemanlar

Çubuk Sonlu Elemanlar

 ISBN  978-975-511-537-5                    İÇİNDEKİLER
ÇUBUK KURAMI ve TEMEL DENKLEMLER
1 Çubuk Denklemleri
2 İç ve Dış Kuvvetlerin İşi
3 Potansiyel ve Kinetik Enerji
ÇUBUKLARDA SONLU ELEMAN FORMÜLASYONU
4 Şekil Fonksiyonları
5 Hareket Denklemi
6 Uzama Elemanı
7 Burulma Elemanı
8 Eğilme ve Çerçeve Elemanları
9 Yüksek Kiriş Elemanı
10 Serbest Titreşim
11 Elastik Stabilite
12 Hareket Denklemi : Dinamik Analiz
ekler  Sonlu Eleman Programı Kullanım Kılavuzu
  Sunum Gezgini Programı Kullanım Kılavuzu
   
 ISBN  978-975-511-537-5
 TÜBA ÖDÜLÜ                      
       
     
 
Sayfa Sayısı: 291
Çözülmüş Örnek Sayısı: 32
Problem Sayısı: 96
Yayınevi: BİRSEN,   1.BASKI © 2010
   
OKUMADAN ve KULLANMADAN SONLU ELEMANLARDA BİRİKİM SAHİBİ OLAMAYIZ !
Elinizdeki kitabı yukarıdaki başlıktan yola çıkarak hazırladım. Klasik sonlu eleman kitapları doğrudan “eleman matrisi” (ya da rijitlik matrisi) ile başlar. Bu bakış açısı önemli bir noktanın okuyucunun gözünden kaçmasına neden olabiliyor. Şöyle ki, çok yaygın olarak kullanılan iki çubuk kuramı “Bernoulli – Euler” ve “Timoshenko” arasında kayma açının ihmal edilmesi ya da sabit varsayılması gibi önemli bir farklılık vardır. O nedenle, seçilen çubuk kuramına bağlı olarak çubuğun iç enerjisi farklı biçimlerde yazılır ve devamında da karşımıza değişik eleman matrisleri gelir. Bu farklılığın ne zaman anlamlı olduğunu bilmek için, çubuk kuramlarının altında yatan gerçeklerin ve gerekçelerin iyi bir biçimde tartışılmış ve yorumlanmış olması gerekir. O sebeple bu eserde önce size taşıyıcılar kuramında yapılan varsayımlar özetlendi, sonra sonlu eleman yöntemi sunuldu ve nihayetinde sonlu elaman matrisleri geldi. Mezun olup iş hayatına atıldığınızda, kullanmanız beklenen ticari programlarda çeşitli plak ve kabuk sonlu elemanlar bulacaksınız. Çubuk kuramında olduğu gibi; plak ve kabuklarda da, kaymanın ihmal edildiği “Kirchhoff-Love elemanları” ile kayma açısının sabit varsayıldığı “Mindlin–Reissner elemanları” vardır. Temel bilgilere sahipseniz, çözülecek projedeki işin yapısına en uygun elemanın seçimi çok kolaydır. Eğitim CD içinde size bedelsiz olarak sunulan “Çubuk Sonlu Eleman Programı”, kullanıcı dostu arayüzü ile sizin sonlu eleman dünyasına kolayca girmenizi sağlayacaktır. Samimiyetle söylemek isterim ki, eğer zaman ayırırsanız “Bu kitap sizde farklılık yaratacak”. Konu sonlarındaki toplam 96 problemin geniş çözümü '' ÇÖZÜMLÜ ÇUBUK SONLU ELEMAN PROBLEMLERİ''  isimli ders kitabında mevcuttur.