09/12/2021
HomeUlusal Hakemli Dergilerde Türkçe Yayınlanmış Makaleler

Ulusal Hakemli Dergilerde Türkçe Yayınlanmış Makaleler

   
 •  
AKÖZ, A.Y., ve OMURTAG M.H., Değişken kesitli silindirik kabukların karışık sonlu eleman metodu ile formülasyonu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Teknik Dergi, 3(3), 539-554, 1992.
 •  
AKÖZ, A.Y., ve OMURTAG M.H., Dairesel ve doğrusal çubukların karışık sonlu eleman formülasyonu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Teknik Dergi, 3(4), 565-574, 1992.
 •  
AKÖZ, A.Y., ve OMURTAG M.H., Eksantrik kirişlerle takviyeli silindirik kabukların karışık sonlu elemanlarla çözümü, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Teknik Dergi, 3(4), 585-599, (1992).
 •  
AKÖZ, A.Y., ve OMURTAG, M.H., Değişken kesitli helisel çubukların karışık sonlu eleman formülasyonu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Teknik Dergi, 4(2), 661-673, 1993.
 •  
OMURTAG, M.H., ÜNLÜ, A., ve AKÖZ, A.Y., Takviyeli silindirik kabuklar için geliştirilmiş daha uyumlu bir karışık sonlu eleman modeli ile delikli düzgün değişken kesitli problemlere uygulamalar, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Teknik Dergi, 6(3), 993-1006, 1995.
 •  
OMURTAG, M.H., ve AKÖZ, A.Y., Hiperbolik paraboloid ince-basık kabukların karışık sonlu elemanlarla çözümünde Gâteaux diferansiyelinin kullanımı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Teknik Dergi, 7(2), 1201-1215, 1996.
 •  
OMURTAG, M.H., ve AKÖZ, A.Y., Değişken kesitli hiperbolik paraboloid kabukların karışık sonlu eleman yöntemiyle çözümü, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Teknik Dergi, 7(4), 1295-1304, 1996.
 •  
OMURTAG, M.H., Hiperbolik paraboloit kabuklar için yeni bir karışık sonlu eleman modellemesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Teknik Dergi, 9(4), 1763-1780, 1998.
 •  
DOĞRUOĞLU, A.N., OMURTAG, M.H., ve KADIOĞLU, F., Elastik zemin-plak etkileşiminde serbest titreşim ve stabilite analizi için karışık SE formülasyonu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Teknik Dergi, 10(1), 1891-1908, 1999.
 •  
OMURTAG, M.H., Tabakalı kompozit plakların karışık SEM ile statik analizi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Teknik Dergi, 12(1), 2317-2330, 2001.
 •  
GİRGİN, K., OLGUN, O., DARILMAZ, K., ve OMURTAG, M.H., Silindirik ve konik helislerin karışık SEM ile dinamik analizi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Teknik Dergi, 17(4), 4003-4023, 2006.
 •  
AKSOYLAR, C. ve OMURTAG, M.H., Anlık basınç yükü altındaki plakların karışık SEM ile analizi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Teknik Dergi, 22(4), 5689-5712, 2011.
 •  
KUTLU A. ve OMURTAG M.H., Tabakalı kompozit Mindlin plağının karışık sonlu eleman yöntemi ile geometrik doğrusal olmayan analizi, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi. 31, 298-306, 2013.
 

Ulusal Hakemli Dergilerde İngilizce Yayınlanmış Makaleler

 •  
AKÖZ, A.Y., ve OMURTAG M.H., Mixed finite element formulation of cylindrical shells of varying cross-section, Turkish Chamber of Civil Engineers, Digest 92, 3, 156-162, 1992.
 •  
AKÖZ, A.Y., ve OMURTAG M.H., Mixed finite element formulation of three dimensional straight and circular bars, Turkish Chamber of Civil Engineers, Digest 92, 3, 171-175, 1992.
 •  
AKÖZ, A.Y., ve OMURTAG M.H., Mixed finite element formulation of eccentrically stiffened cylindrical shells, Turkish Chamber of Civil Engineers, Digest 92, 3, 186-195, 1992.
 •  
AKÖZ, A.Y., ve OMURTAG, M.H., Mixed finite element solution of helical beams with variable cross-section under arbitrary loading, Turkish Chamber of Civil Engineers, Digest 93, 4, 211-213, 1993.
 •  
OMURTAG M.H. ve AKÖZ A.Y., A new mixed finite element solution for thin cylindrical hollow shells, Bulletin of the Technical University of Istanbul, 46(4), 497-519, 1993
 •  
OMURTAG, M.H., ÜNLÜ, A., ve AKÖZ, A.Y., A compatible cylindrical shell element for stiffened cylindrical shells in a mixed finite element formulation, Journal of Turkish Chamber of Civil Engineers, (Technical Journal-Digest 95), 6, 309-319, 1995.
 •  
OMURTAG, M.H., ve AKÖZ, A.Y., Mixed finite element analysis of hyperbolic paraboloid shells using gâteaux differential, Journal of Turkish Chamber of Civil Engineers (Technical Journal-Digest 96), 7, 375-380, 1996.
 •  
OMURTAG, M.H., ve AKÖZ, A.Y., Mixed finite element solution of variable cross-sectional hyperbolic paraboloidal shells, Journal of Turkish Chamber of Civil Engineers (Technical Journal-Digest 96), 7, 403-405, 1996.
 •  
DOĞRUOĞLU, A.N., OMURTAG, M.H., ve KADIOĞLU, F., Dynamic and stability analysis of plate-elastic foundation systems via mixed FE, Journal of Turkish Chamber of Civil Engineers (Technical Journal-Digest 99), 10, 571-576, 1999.
 •  
GİRGİN, K., OLGUN, O., DARILMAZ, K., OMURTAG., Dynamic analysis of cylindrical and conical helices by MFE, Journal of Turkish Chamber of Civil Engineers (Technical Journal-Digest 2006), 17, 1113, 2006.
 •  
ERATLI N, ERMİŞ M and OMURTAG M..H, Free vibration analysis of helicoidal bars with thin-walled circular tube cross-section via mixed finite element method, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 33, 200-218, 2015.
 •  
ERATLI N, ERMİŞ M. ve OMURTAG M.H., Free vibration analysis of helicoidal bars with thin-walled circular tube cross-section via mixed finite element method, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 33, 200-218, 2015.
 •  
ERMIS M., KUTLU A., ERATLI N. ve OMURTAG M.H., The Dynamic Analysis of a Linear Viscoelastic Planar Elliptical Beam, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, (kabul edildi).
 •  
ARIBAŞ Ü.N., ERMİŞ M., KUTLU A., ERATLI N. ve OMURTAG M.H., Forced vibration analysis of warping considered curved composite beams resting on viscoelastic foundatio, Gazi University Journal of Science, 31(4), 1093-1105, 2018.
 •  
KUTLU A. ve OMURTAG M.H., Buckling of rectangular fsdt plates resting on orthotropic foundation by mixed fem, Sigma J Eng & Nat Sci, 38 (2), 659-666, 2020.