15/06/2019
AnasayfaDinamik Çözümlü Problemler

Dinamik Çözümlü Problemler

  içindekiler

 

 

ISBN 978-975-511-557-3

ISBN 978 -975 - 511 - 557 - 3

TÜBA ÖDÜLÜ

   
   
1 Giriş
2 Parçacığın Kinematiği
3 Parçacığın Kinetiği: Kuvvet, Kütle ve İvme
4 Parçacığın Kinetiği: İş ve Enerji
5 Parçacığın Kinetiği: İmpuls ve Momentum
6 Parçacıklar Topluluğunun Kinetiği
7 Parçacığın Kinetiği: Özel Konular
8 Mekanik Titreşimler
9 Rijit Cismin Düzlemde Kinematiği
10 Rijit Cismin Düzlemde Kinetiği: Kuvvet, Kütle ve İvme
11 Rijit Cismin Düzlemde Kinetiği: İş ve Enerji
12 Rijit Cismin Düzlemde Kinetiği: İmpuls ve Momentum
13 Rijit Cismin Uzayda Kinematiği
14 Rijit Cismin Uzayda Kinetiği
   
 
   
Sayfa Sayısı : 353
Problem Sayısı : 544
Birsen Yayınevi  : 3. Baskı © 2011, 2013, 2018

GÜNLÜK HAYATIN İÇİNDEN SEÇİLMİŞ DİNAMİK PROBLEMLER              

       Dinamik problemlerin sizi çepeçevre sardığını fark ettiğiniz an, dinamiğin mühendislik uygulamalarının ayrılmaz bir parçası olduğunu hemen hissedersiniz. İnsan ve yük taşıyan araçlar (araba, otobüs, gemi, uçak, tren, asansör,...), deprem gibi doğal olayların yapılara üstündeki etkileri, hareketli akışkanlar ile katı cisimler arasındaki etkileşimler (denizlerdeki petrol kuyuları, barajlar, liman yapıları,...), hareketli aksamı olan her türlü makine gibi saymakla bitmeyecek pek çok mühendislik uygulamasını sadece statik hesaplar üstünden tasarlamak mümkün değildir. Bu kitapta, aslında hiç fark etmeden içinde yer aldığımız pek çok dinamik olayın, mühendislik penceresinden bakılarak, belli sınırlar içinde nasıl kolayca yorumlanabileceğini göreceksiniz. O nedenledir ki, bu kitapta 544 adet çözümlü problemin önemli bir kısmı günlük hayatın içinden seçilirken, geri kalan kısmı teknolojik uygulamalara ayrıldı. Kitabı okuduğunuz zaman göreceksiniz ki, problemleri tanıtan çizimler özel emek verilerek tasarlandı ve anlatılmak istenen dinamik olayın içine sizi taşıyacak bir biçimde detaylandırıldı. Ayrıca çözümler oldukça kapsamlı bir biçimde, en ince ayrıntı dahi önemsenerek kaleme alındı.