14/01/2024
AnasayfaMukavemet (cilt 1)

Mukavemet (cilt 1)

 

  ISBN 975 - 511 - 431 - 9
ISBN 975 - 511 - 431 - 9 

TÜBA ÖDÜLÜ

 İçindekiler
1 Giriş
2 Kesit Tesirleri
3 Gerilme
4 Şekil Değiştirme
5 Mekanik Özellikler ve Bünye Bağıntıları
6 Normal Kuvvet
7 Kesme kuvveti
8 Eylemsizlik Momenti
9 Burulma
10 Basit Eğilme
11 İç ve Dış Kuvvetlerin İşi
12 Zamana Bağlı Davranış ve Yorulma
13 Gerilme Yığılması
Ek A Gerilme Tansörü
  Cevap Anahtarı
  Türkçe-İngilizce Teknik Terimler Sözlüğü
 
Sayfa Sayısı 484
Çözülmüş Örnek Sayısı 71
  Problem Sayısı 457
Birsen Yayınevi  6. Baskı © 2005, 2007, 2010, 2012, 2014, 2018

                        TÜRKiYE'NİN ÖĞRENMEYE İSTEKLİ GENÇ NÜFUSU

                        YARININ DÜNYASINDA HAK ETTiGi YERi ALACAK

İlk baskıda hem mühendislik tasarımına yönelik temel bilgilere hem de bazı ileri konulara yer vermiştim. Anlatılanlar, denklemler ve formüller ne kadar gerekliyse, doğrudan mühendislik uygulamalarından oluşmuş görsel malzemeler de o kadar yararlıdır. Ümidimiz olan gençlerimizin hak ettikleri çağdaş eğitimi almaları durumunda, yurt içinde ve dışında üstlenemeyecekleri mühendislik projesi yoktur. Yalnız bunun için hem biz eğitmenlere, hem de siz gençlerimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Olmazsa olmazların birincisi uluslararası düzeyde hazırlanmış  ders kitaplarıdır.

Konular titizlikle basitten zora doğru kaleme alındı ve okuyucunun bilgi basamaklarını yavaşça çıkabilmesi için gerekli düzenleme özenle oluşturuldu. Böylece sizin sadece lisans eğitiminiz sırasında kullanacağınız bir ders kitabı hazırlanmakla kalınmadı, aynı zamanda lisans üstü eğitiminiz sırasında ya da iş hayatınızın çeşitli dönemlerinde "çözüm yönteminin dayanağı nedir?" ya da "yapılan varsayımların geçerlilik sınırı nereye kadar?" dediğinizde, kuramsal ya da uygulama tabanlı mühendislik sorularınızın karşılanması hedeflendi. Amacım, meslek hayatınız boyunca kütüphanenizde bulundurmak isteyeceğiniz bir kaynak esere ulaşmaktır.

Kitaptaki konular, tekrardan kaçınılarak akıcı bir anlatımla hazırlanmış 71 ÖRNEK ile desteklendi. Günlük hayattaki problemleri olduğu gibi sizin önünüze getirebilmek amacıyla üç boyutlu çizimler ağırlıklı olarak kullanıldı. Böylece düzlem şekiller üstünden fizik olayı size hayal ettirmek yerine doğrudan düşünmeniz ön planda tutuldu. Ayrıca tüm detaylar sizin dikkatinizi dağıtmayacak bir düzende ve sade bir biçimde aktarıldı. Konu sonlarına yerleştirilmiş toplam 457 PROBLEM konu içini tamamen kapsamaktadır. Problemlerin bir kısmı mühendislik tasarımı içinden mukavemet problemini süzüp çıkartmanızı hedeflemektedir. Bu yapısı ile kitap standart mukavemet kitaplarına göre belirgin farkındalık hedeflenmiştir. Ayrıca bunların tümünün cevap anahtarı mevcut olup, açıklamalı çözümler için yazarın yardımcı ders kitabı MUKAVEMET ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLERİ-Cilt I- den yararlanılabilir.