21/01/2024
AnasayfaAraştırma Projeleri

Araştırma Projeleri

 

Proje Adı

: Analysis of Shell Structures Under Seismic Loads
  Tipi : Uluslarası Araştırma Projesi
  Finans Desteği : German Research Center Jülich KFAINT
  Bütçe :  ~ 80 000.-TL
  Yürütücüler : Prof.Dr. Yavuz Başar (Ruhr Üniversitesi, Bochum - Almanya)
      Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag (İstanbul Teknik Üniversitesi - Türkiye)
      Prof.Dr. A. Yalçın Aköz (İstanbul Teknik Üniversitesi - Türkiye)
  Süresi : 1996-1998
  Onaylayan Kurumlar      : TÜBİTAK (Türkiye) – KFA JÜLICH (Almanya)
       
 

Proje Adı

: Damage Analysis in Multi-layered Shell Structure Elastic Foundation Interaction for Seismic Problems
  Tipi : Uluslarası Araştırma Projesi
  Finans Desteği : German Research Center Jülich KFAINT
  Bütçe : ~ 40 000.-TL
  Yürütücüler : Prof.Dr. Yavuz Başar (Ruhr Üniversitesi, Bochum - Almanya)
    : Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag (İstanbul Teknik Üniversitesi - Türkiye)
  Süresi : 2000-2002
  Onaylayan Kurumlar : TÜBİTAK (Türkiye) – KFA JÜLICH (Almanya)
       
 

Proje Adı

: Anlık Basınç Yükü Etkisindeki Homojen Olmayan Plakların, Doğrusal Olmayan Dinamik Davranışının, Sonlu Elemanlarla Çözümüs
  Tipi : TÜBİTAK 1001,   106M450
  Finans Desteği : TÜBİTAK
  Bütçe : 250 000.-TL
  Yürütücü : Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
  Araştırmacı : Prof.Dr. Zahit Mecitoğlu
  Bursiyer sayısı : 2
  Süresi : 30 ay (2007-2009)
  Onaylayan Kurumlar : TÜBİTAK – İTÜ
       
 

Proje Adı

  Değişken Kesitli ve eksenel geometrisi Silindirik Olmayan Visko Elastik Helislerin Karışık Sonlu Eleman Metodu İle Analiz
  Tipi : TÜBİTAK 1001,   111M308
  Finans Desteği : TÜBİTAK
  Bütçe : 156 000.-TL
  Yürütücü : Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
  Araştırmacılar : Doç.Dr. Nihal Eratlı (İTÜ)
Doç.Dr. Hakan Argeşo (Atılım Ü.)
Doç.Dr. Faruk Çalım (Mustafa Kemal Ü)
  Bursiyer sayısı : 1
  Süresi : 30 ay (2011-2014)
  Onaylayan Kurumlar : TÜBİTAK – İTÜ
       
 

Proje Adı

: Fonksiyonel Değişimli Tabaka İçeren Tabakalı kompozit Kesit Konik Kabukların Zamana Bağlı Periyodik Olmayan Eksenel Basınç Yükleri Etkisi Altında Doğrusal Olmayan Titreşimi ve Dinamik Burkulma Problemlerinin Çözümü
  Tipi : TÜBİTAK 1001,   110M695
  Finans Desteği : TÜBİTAK
   Bütçe : 110 000.-TL
  Yürütücü : Prof.Dr. Abdullah Avey
   Araştırmacı : Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
  Bursiyer sayısı : 2
  Süresi : 30 ay (2008-2011)
  Onaylayan Kurumlar : TÜBİTAK – SDÜ
       
 

Proje Adı

: İki Parametreli Elastik Zemin Üzerinde Bulunan Homojen Olmayan Ortotrop Kompozit Kabukların Çeşitli Yükler Etkisi Altında Doğrusal Olmayan Stabilite ve Titreşim Davranışlarının Incelenmesi
  Tipi : TÜBİTAK 1001,   110M695
  Finans Desteği : TÜBİTAK
  Bütçe : 104 000.-TL
  Yürütücü : Prof.Dr. Abdullah Avey
  Araştırmacı : Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
  Bursiyer sayısı : 2
  Süresi : 24 ay (20011-2013)
  Onaylayan Kurumlar : TÜBİTAK – SDÜ