14/01/2024
AnasayfaYL ve DR Öğrencileri (Master and Ph.D. students)

YL ve DR Öğrencileri (Master and Ph.D. students)

                                                  Yüksek Lisans (Master)

1998 Recep Önol Elastik zemine oturan ince plakların sonlu eleman metoduyla çözümü, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. (özet)
1999 Ender Gülal Elastik zemine oturan tabakalı kompozit plakların karışık sonlu elemanlar metoduyla stabilite analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. (özet)
2002 Ahmet A. Dindar İki parametreli Vlasov zeminine oturan homojen, izotrop plakların, karışık sonlu elemen metodu ile analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (özet)
2003 Abdullah Fettahoğlu Zeminle etkileşim içindeki ayrık plaklarda Vlasov  parametrelerinin sonlu elemanlarla belirlenmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (özet)
2003 Tuğrul Çelik Tekillik içeren Reissner plaklarının sonlu eleman çözümünde geçiş elemanları kullanılarak ağ sıklaştırılması, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (özet)

2004

Olca Olgun Helisel çubuklarda statik ve dinamik problemlerin karışık sonlu eleman metoduyla incelenmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (özet)
2004 Murat Artım Ortotrop Pasternak zeminine oturan Reissner plaklarının karışık sonlu eleman yöntemiyle statik analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (özet)
2007 Akif Kutlu Keyfi doğrultuda ortotrop Pasternak zeminine oturan Mindlin plaklarının serbest titreşimlerinink karışık sonlu elemanlarla analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (özet)
2012 Ümit Arıbaş Analysis of Dynamic Behavior of Viscoelastic Helicoidal Rods with Mixed Finite Element Method, Istanbul Technical University, Graduate School of Science Engineering and Technology
 
(özet)
2015 Merve Ermiş The Dynamic Analysis of Non-Cylindrical Viscoelastic Helical Bars Using Mixed Finite Element Method, Istanbul Technical University, Graduate School of Science Engineering and Technology
 
(abstract)

                                                    Doktora (Ph.D.)

2010 Cenk Aksoylar Anlık basınç yükü etkisindeki kompozit plakların doğrusal olmayan dinamik davranışının sonlu elemanlarla çözümü, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (özet)
2013 Akif Kutlu
Large Deflection and Elasto‒Plastic Analysis Of Mindlin Plates With Mixed FEM, Istanbul Technical University, Graduate School of Science Engineering and Technology
(absract)
2019 Ümit Necmettin Arıbaş Static and Dynamic Analyses of Composite Helicoidal Rods with Mixed Finite Element Method, Istanbul Technical University, Graduate School of Science Engineering and Technology
 
(abstract)
2020 Merve Ermiş Static and Dynamic Analysis of Non-Circular Helical Bars Based On Exact Geometry, Istanbul Technical University, Graduate School of Science Engineering and Technology (abstract)