29/08/2015
AnasayfaStatik ve Mukavemet

Statik ve Mukavemet

     
ISBN 978-9944-77-188-7    
Sayfa Sayısı:  446
Çözülmüş Örnek Sayısı:  92
Problem Sayısı 412
Nobel Yayın Dağıtım
 

 

SBN 978 -9944-77-188-7  
4. Baskı©2003,2007,2010,2012  
   
İçindekiler    
1 Giriş    
2 Vektörler    
         STATİK   MUKAVEMET
3 Düzlemde Denge Koşulları  11 Kesit Tesirleri
4 Ağırlık Merkezi 12 Normal Kuvvet
5 Rijit Cisimin Düzlemde  Dengesi 13 Kesme Kuvveti
6 Kafes ve Çerçeve Sistemler 14 Eylemsizlik Momentleri
7 Kablolar 15 Burulma
8 Rijit Cismin Uzayda Dengesi 16 Basit Eğilme
9 Sürtünme 17 Gerilme ve Şekil Değiştirme
10 Virtüel İş Yöntemi 18 Elastik Eğri
    19 Bünye Bağıntıları
    20 Elastik Stabilite
    21  İç ve Dış Kuvvetlerin İşi
    22 Kırılma Varsayımları
    23 Kesmeli Eğilme
    24 Normal Kuvvette Dış Merkezlik
    25 Burulmalı Eğilme
    ek A  Grek Alfabesi
    ek B Ön Ekler
      Cevap Anahtarı
      Dizin
   
  BU KİTABIN HEDEFİ, YARININ MÜHENDİSLERİNE YENİ  UFUKLAR AÇMAKTIR  
  Genişletilerek hazırlanan 4. Baskıda da üniversiteye yeni girmiş öğrencilerin kolaylıkla izleyebileceği sade bir anlatım tarzı kullanıldı. İncelendiğinde görülecektir ki; temel amaç olarak, çeşitli eğitim düzeyindeki öğrencilere "STATİK ve MUKAVEMET' öğretilirken, paralelinde iyi bir mühendis olmak için gerekli alt yapının da kazandırılması hedeflendi.

Statik, denge kavramını rijit cisimler mekaniği penceresinden önce maddesel nokta sonra rijit cisim [taşıyıcı sistemler] üstünde inceler. Burada düzlem problemler ağırlıklı olarak ele alınmış olsa da, üç boyutlu analiz de ihmal edilmemiştir. Mukavemet ise, şekil değiştirebilen cisimlerde dengeyi ele alır ve bu sırada oluşacak iç kuvvetleri belirler. Bu kapsamda, önce basit sonra bileşik mukavemet halleri ele  alınarak mukavemet konulan içinde aşamalı yükselme sağlanmıştır.

Biliyoruz ki, öğrenci gözünde canIandırabiIdiği fiziksel olayları kolayca anlayabilmektedir, işte bu noktada, kitapta kullanılan anlatım dili, anlatım düzeni ve konuların anlaşılmasında büyük öneme sahip üç boyutlu çizimler ön plana çıkmaktadır. STATİK konuları için 184 problem, MUKAVEMET konuları içinde 228 problem vardır. Ayrıca izlenebilme kolaylığı bakımından sayfanın sol tarafına metin yazıldı ve sağ tarafına şekiller çizildi.  Böylece okuyucu  kitapta şekil  arayarak hem dikkatini  dağıtmamakta hem de zaman  kazanmaktadır.