20/05/2019
AnasayfaStatik

Statik

  içindekiler
ISBN 978-975-511-477-4    
1 Giriş
2 Vektörler
3 Düzlemde Denge
4 Ağırlık Merkezi
5 Rijit Cismin Düzlemde Denge Durumu
6 Düzlem Taşıyıcı Sistemler
7 Kablolar
8 Kesit Tesirleri
9 Rijit Cismin Uzayda Denge Durumu
10 Sürtünme
11 Yayılı Kuvvetler
12 Virtüel İş Yöntemi
13
Ekler
 

TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) ÖDÜLÜ

                    

ISBN 978 - 975 - 511 - 477 - 4
6. BASKI : © 1998, 2003, 2007, 2009, 2012, 2015
Sayfa Sayısı : 427
Çözülmüş Örnek Sayısı : 126
 Problem Sayısı : 523
Yayınevi : Birsen 
                                        
                                                        
     
YAPI MEKANİĞİNDE DENGE KAVRAMI
Denge kavramı yapı mühendisliğinde tarih boyunca daima önemini korumuştur. M.Ö. 2600-2500 yılları arasında yapılmış olan ve dünyanın yedi harikasından biri olan Keops piramidi inşa edildiği sırada 147 m yükseklikte idi ve o dönem için inanılması güç de olsa her biri ortalama 25 kN ağırlığında yaklaşık 2.3 milyon taş blok kullanılmıştır. Bunlardan bazıları 160 kN idi. O nedenle biz mühendisler öncelikle denge kavramını çok iyi özümsemeliyiz. Bu amaca yönelik olarak elinizdeki kitap, size, statiğin ilkelerini, denge kavramını, dengenin kararlılığını, dengenin korunması için gerekli koşulları, yani kısaca denge anlamında aklınıza gelen tüm soruları rijit cisimler mekaniği penceresinden açıklamaktadır.

Bu eserde taşıyıcı sistemler, yani; çubuklar, çerçeveler, makinalar, kafes ve kablo sistemler gerek düzlemde ve gerekse üç boyutlu ortamda oldukça kapsamlı bir biçimde incelenmiştir. Ayrıca; yarınlarımızı taçlandıracak gençlerimizin mühendislik eğitimlerini çağdaş bir düzeyde sürdürebilmeleri için uluslararası ders kitaplarında mevcut kalite nu eserde büyük bir özenle sağlanmıştır. Önemli bir kısmı günlük hayatta karşımıza çıkan irili ufaklı ilginç mühendislik probleminden seçilerek oluşturulan kitaptaki uygulamaların 126 tanesi çözülmüş örnek, 523 tanesi ise konu sonlarına yerleştirilmiş problemlerdir. Eserin  arkasındaki cevap anahtarında bütün problemlerin sonuçları verilmiştir. Bunların açıklamalı çözümleri, yazarın yardımcı ders kitabı "Mühendisler için Mekanik - STATİK - ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER" de bulunabilir. Okuyucuya izleme kolaylığı sağlayabilmek için, metin sayfanın sol tarafında geniş bir sütun halinde yazıldı ve o konu ile ilgili şekiller hemen onun sağına yerleştirildi. Böylece, sizler okuduğunuz metin ile ona ait şekli dikkatiniz dağıtılmadan aynı anda izleyebileceksiniz.