15/06/2019
AnasayfaStatik ve Mukavemet

Statik ve Mukavemet

     
ISBN 978-975-511-624-2    
Sayfa Sayısı 288
Çözülmüş Örnek Sayısı 61
Problem Sayısı 356
Birsen Yayınevi 
 

 

ISBN 978 -975-511-624-2  
2015  
   
İÇİNDEKİLER    
1 Giriş    
         STATİK   MUKAVEMET
2 Kuvvet ve Moment 9 Kesit Tesirleri
3 Düzlemde Denge 10 Normal Kuvvet
4 Ağırlık Merkezi 11 Burulma
5 Rijit Cismin Düzlemde Dengesi 12 Kesme ve Eğilme
6 Kafes ve Çerçeve Sistemler 13 Elastik Stabilite
7 Kablolar 14 Düzlemde Gerilme ve Genleme
8 Sürtünme EK Alan Momentleri
       
      cevap anahtarı
      Türkçe-İngilizce teknik terimler
      dizin
      kaynaklar
   
 

CİSİMDE DENGE ve MALZEMEDE DAYANIM 
İÇİN SKALER MEKANİK  

 

Bu kitabın iki ciddi amacı vardır. Bunlardan ilki cisimde denge kavramıdır, yani statik konuları. Diğeri ise malzemede dayanım olup, kısaca mukavemet konularıdır. Bu eser bazı mühendislik bölümleri için anlaşılması zor olan vektör kavramı yerine kitaptaki konuları skaler mekanik üstünden kurgulamaktadır. Böylece çok basit bir matematik alt yapı ile statik ve mukavemet problemleri çözülmüştür. Bu kitapta üç boyutlu problemlere girilmemiştir.

Konuların anlaşılmasında büyük öneme sahip üç boyutlu çizimlere ağırlık verildi, ve uzun uzun anlatan bir paragraflar yerine, olabildiğince kısa bir metin ve gerekli detaylarla tasarlanmış özenli bir şekil tercih edildi. Öğrenciler genellikle gözlerinde canlandırabildikleri zaman okudukları fiziksel olayları çok daha kolay anlayabilmektedirler. O nedenle izlenebilme kolaylığı bakımından, sayfanın sol tarafına metin yazıldı, sağ tarafına şekiller çizildi. Böylece anlatılan konu ile ona ait şekil her zaman yan yana duracak ve siz satırlar arasından çıkıp kitap içinde şekil arayarak dikkatinizi dağıtmayacaksınız. Kitapta 61 adet örnek problem ve 356 adet konu sonu problem vardır. Ayrıca kitabın ekleri içinde kitabın konuları kapsamında İngilizce-Türkçe teknik terimler sözlüğü mevcuttur.