15/06/2019
AnasayfaStatik - Mukavemet Çözümlü Problemler

Statik - Mukavemet Çözümlü Problemler

ISBN 978-975-511-625-9
ISBN 978-975-511-625-9
Çözülmüş Problem Sayısı 356
Sayfa Sayısı 288

 

Birsen Yayınevi 
 
2015
 
İçindekiler
         STATİK   MUKAVEMET
 Kuvvet ve Moment       9  Kesit Tesirleri
 Düzlemde Denge   10  Normal Kuvvet
 Ağırlık Merkezi   11  Burulma
 Rijit Cismin Düzlemde Dengesi   12  Kesme ve Eğilme
 Kafes ve Çerçeve Sistemler   13  Elastik Stabilite
 Kablolar   14  Düzlemde Gerilme ve Genleme
 Sürtünme EK  Alan Momentleri
       
       
       
       
       
       
       
   
                       YARDIMCI DERS KİTABI HAKKINDA
 

Elinizdeki yardımcı ders kitabı yazarın “Skaler Mekanik : STATİK - MUKAVEMET (2015) isimli ders kitabındaki konuların sonlarına yerleştirilmiş problemlerin açıklamalı çözümlerini içermektedir. Ders kitabındaki konuların işleniş sırası burada da aynen korunmuş ve problem çözümleri olabildiğince ders kitabına ihtiyaç göstermeyecek bir açıklıkla yapılmıştır.

STATİK konusuna ait 174 problem, MUKAVEMET konusuna ait 182 problem olmak üzere toplamda 356 problemin çözümü yapılmıştır. Problemler tekrardan kaçınılarak, kolaydan zora doğru sıralanmıştır. O nedenle problemleri sırayla çözmeniz durumunda kendi düzeyinizi de sınayabilirsiniz. Problemlerin hazırlanışı ve sunumunda uluslararası kitap standartları göz önünde tutulmuştur. Statik denge kavramının oluşmasını hedefler. Mukavemete ise malzemenin dayanımı ele alır. Böylece mühendislikteki tasarım felsefesi mukavemet ile önce hissettirilir, sonra da özümsetilir.