20/05/2019
AnasayfaStatik Çözümlü Problemler

Statik Çözümlü Problemler

  İÇİNDEKİLER
ISBN 978 - 975 - 511 - 476 - 7  
2 Vektörler
3 Düzlemde Denge
4 Ağırlık Merkezi
5 Düzlemde Rijit Cisimlerin Denge Durumu
6 Düzlem Taşıyıcı Sistemler
7 Kablolar
8 Rijit Cisimlerin Uzayda Denge Durumu
9 Sürtünme
10 Yayılı Kuvvetler
11 Virtüel İş Yöntemi
   
ISBN 978 - 975 - 511 - 476 - 7 

TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) ÖDÜLÜ

     
Sayfa Sayısı : 447
Çözülmüş Problem Sayısı : 547
6. Baskı   © 1998, 2003, 2007, 2010, 2013, 2018
Birsen Yayınevi       
 
YARDIMCI DERS KİTABI HAKKINDA

Bu eser, yazarın yapı mekaniğinde denge kavramını incelediği  Mühendisler için Mekanik-STATİK (2015) isimli ders kitabının 6. Baskısında yer alan konu sonlarındaki 547 problemin çözümünü içeren bir yardımcı ders kitabıdır. Problemlerin büyük bir kısmı özenle günlük hayatta karşılaşılacak uygulamalardan seçilmişlerdir. Problem çözümlerinde soruyu aydınlatmakta yararlı olacak tüm açıklamalara yer verilmiştir.

Bilimsel dili üniversiteye yeni girmiş öğrencilerin kolaylıkla izleyebileceği düzeyde tutulmuştur. Problemler, ders kitabındaki sıraya sadık kalınarak, kolaydan zora doğru itinayla sıralanmıştır. Şu bir gerçek ki, öğrenciler gözlerinde canlandırabildikleri fiziksel olayları çok daha kolay anlayabilmektedirler. O nedenle, gerekli bütün durumlarda üç boyutlu çizimler kullanılmıştır. Böylece yarının mühendislerine bakış açısı zenginliğinin kazandırılması hedeflendi.